Home

Uitgangspunten ledenwerving december 2020

’t Rondeel zoekt geïnteresseerden voor haar woongemeenschap.
We zoeken actieve mensen die samen met ons de woongemeenschap vorm kunnen en willen geven.
Niet alleen voor nu, maar zeker ook voor de toekomst, denken wij dat het wonen met een gemêleerde groep van belang is. Levendigheid en draagkracht worden ons inziens vergroot als we mensen van
verschillende leeftijden, sekse, kleur en gezinssamenstelling in onze groep hebben.
De woongemeenschap bestaat momenteel uit 18 leden en 7 aspirant-leden die al ver in de procedure zijn.
De werving voor dit moment is gericht op jongere mensen, mensen met kinderen, gezinnen en mannen tot 50 jaar. Maar neemt niet weg dat je je kunt inschrijven als je buiten deze criteria valt.

’t Rondeel is een woonvereniging die samen met Woonbedrijf de plannen op het terrein aan
de Poeijersstraat ontwikkelt. Woonbedrijf heeft in haar opdracht voor het aanbieden van betaalbare
woningen voor huurders binnen de huursubsidiegrens een vrije ruimte van 10% om speciale projecten te ontwikkelen. Onze woongemeenschap is één van deze speciale projecten.
Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt voor ons project. De nieuwe woningen worden energie-
neutraal gebouwd, het klooster wordt zo duurzaam mogelijk verbouwd.

Ons woonproject bestaat uit 2 gedeelten; 15 geheel gerenoveerde herbouwde appartementen van diverse oppervlakten in het klooster en 13 nieuw te bouwen woningen op het kloosterterrein.
Het gaat om woningen op de begane grond waarvan 4 gezinswoningen. Alle woningen hebben
voorzieningen als douche, toilet, keuken, woonkamer en minimaal 1 slaapkamer. Daarnaast hebben we ook
gemeenschappelijke ruimtes zoals de grote kloostertuin, gemeenschappelijke woonkamer/keuken, fietsenhok, berging, kelder.
We denken over een deelauto.

Er is veel interesse voor ons woonproject. Dit heeft er toe geleid dat de 9 grondgebonden tuinwoningen niet meer vrij zijn. Zoals het er nu uitziet, geldt dit ook voor de 4 gezinswoningen.
Wél is er nog de mogelijkheid om je aan te melden voor de appartementen in het klooster. Er is al voldoende interesse maar ze zijn nog niet allemaal vergeven.
Zodra alle woningen bezet zijn, bestaat er de mogelijkheid om je op de wachtlijst te laten zetten.
Ben je geïnteresseerd in deze woonvorm, dan is dit zeker aan te raden.
We hebben nog een jaar te gaan en dan kan er altijd nog iemand afvallen waardoor er weer ruimte vrijkomt.

Zoals gezegd, zoeken we actieve mensen. Actief betekent op dit moment de bereidheid én de mogelijkheid hebben om regelmatig deel te nemen aan groepsoverleg en actief bij te dragen aan een of meer
werkgroepen. We zitten in de ontwikkelfase en moeten dus veel overleggen en doen om ons project zó vorm te geven dat we er allemaal blij van worden.
We zoeken ook mensen met een lange adem. Zoals het er nu uitziet, zal het nog zeker tot eind 2021 duren eer de woningen bewoond kunnen worden.

Concreet gaat de procedure als volgt.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij ’t Rondeel waarna een toelatingsprocedure volgt.
Als de procedure positief wordt afgerond, word je lid van ’t Rondeel.
De volgende stap is dat ’t Rondeel nieuwe leden voordraagt aan Woonbedrijf.
Woonbedrijf toetst of de gegadigde past binnen de doelgroep van Woonbedrijf en of er geen beletsel is om toe te wijzen.
Indien passend, krijgen bewoners een huurcontract van Woonbedrijf aangeboden.

Word je na het lezen van het bovenstaande nieuwsgierig en enthousiast, meld je dan aan via het inschrijfformulier. Je wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
N.B. Dit geldt ook als je voor nu buiten de criteria valt.

Doel van Woonvereniging ’t Rondeel

Artikel 3 van de statuten van de oprichtingsakte d.d. 13 juli 2017: De vereniging heeft ten doel:

  • Het bevorderen van zodanige feitelijke omstandigheden dat haar leden het idee gezamenlijk wonen blijvend kunnen realiseren in een wooncomplex;
  • Het (mede-)beheren van een wooncomplex of van afzonderlijke gezamenlijke gedeelte(n) in een/het wooncomplex;
  • Het (mede-)beheren van een ontmoetingsruimte ten behoeve van haar leden; en het verrichten van al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Over ons

Lees voor meer informatie onderstaande documenten: